divendres, 29 de maig de 2015

Ninus

Ninus són continguts educatius específicament dissenyats per als nens i nenes d'Educació Infantil, que s'executen sobre una plataforma tecnològica, audiovisual i interactiva. Ninus està organitzat en contes interactius i aplicacions que es projecten a terra. 

Aquests continguts treballen de forma global les capacitats incloses en el Currículum del segon cicle d'Educació Infantil. Els infants, amb el joc a través del moviment com a eix conductor, hauran de resoldre reptes relacionats amb les tres àrees del currículum: el descobriment d'un mateix i dels altres, el descobriment de l'entorn i la comunicació i llenguatges. 

Els continguts estan organitzats en unitats de programació per facilitar el treball al mestre. A més, les activitats interactives es complementen amb fitxes que permeten treballar habilitats com la motricitat fina i la lectoescriptura. 

El professor pot controlar les activitats fàcilment des d’una tablet, adaptant-ne la dificultat a les possibilitats de cada nen.

Com he dit abans, Ninus et garanteix el treball de les tres àrees del currículum. Si l'analitzem bé, veurem que s'entrenen capacitats com progressar en el coneixement i domini del cos, en el moviment i la coordinació, assolir progressivament seguretat emocional formant una autoimatge positiva, o adquirir hàbits bàsics d'autonomia. 
L'alumne s'entrena a pensar, crear i elaborar explicacions, tot iniciant-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. Alhora, progressa en la comunicació i expressió ajustada a les situacions diferents de comunicació, en diversos llenguatges.
Amb Ninus es potencia l'observació de l'entorn immediat, natural i físic, la curiositat, el respecte i la participació en activitats socials; així com la iniciativa en afrontar situacions noves.
Aprenen a resoldre conflictes tot relacionant-se amb altres companys.
Per a poder avaluar Ninus, he decidit veure una mica més l'experiència de diversos centres i he visualitzat alguns vídeos per Youtube. 
Un exemple és el de l'escola Joan Roca, que es veu com els infants interaccionen amb el seu propi cos a través d'un conte anomenat El ratolí juganer. Finalment, he trobat un vídeo de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell, que va penjar TV3 aquest gener. Després d'endinsar-me en aquesta plataforma interactiva amb continguts digitals, puc dir que la interactivitat d'aquesta és selectiva, ja que els infants seleccionen a través del seu propi cos les diferents opcions i Ninus interpreta els seus moviments, gestos i veu. Si ens situem a la Taxonomia de Bloom, els infants comprenen i apliquen diferents continguts a partir de Ninus. Per últim, mirant el model SAMR i l'impacte de la seva utilització, aquest comportaria una transformació (entre modificació i redefinició), ja que Ninus ens permet interactuar amb un conte amb el mateix cos. 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada