diumenge, 7 de juny de 2015

Escoles Attendis

Attendis és una institució educativa que compta amb 21 centres escolars a Andalusia i Extremadura. Els seus col·legis es distingeixen pel protagonisme de la família a l'educació, l'atenció individualitzada, la cerca de l'excel·lència acadèmica i la transmissió de valors humans i cristians als seus alumnes, com la solidaritat, l'esforç, la generositat, el servei a la societat, la cerca de la veritat i la llibertat. Ocupen, a més, un lloc prioritari el plurilingüisme, les noves tecnologies, i l'esport.

El grup Attendis ha penjat a Youtube la pràctica que realitzen amb els Ipad a Educació Infantil. 


Des de fa temps que no utilitzen llibres i fan servir l'ipad, no només a primària sinó també a l'Educació Infantil. 
En aquesta etapa, es realitza un treball per racons on un d'aquests és el racó Ipad. Hi trobem 3 dispositius els quals els infants van utilitzant i a partir d'ells descobreixen conceptes matemàtics, lingüístics i diferents escenaris a partir de mètodes multisensorials. 

Aquesta és la presentació que fan el grup Attendis sobre la seva metodologia. L'Ipad és una eina de treball més que es posa al servei dels infants i del projecte educatiu. Crec que és convenient fer aquesta actualització, tot i que mai hem d'abandonar les altres bones pràctiques i la necessitat que tenen els infants de manipular i experimentar motriument, perquè els nens i nenes són natius digitals i els hem d'oferir aquestes eines. 

2 comentaris: